Контраст
Шрифт

Статут

 СТАТУТ

2 СПЕЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 14372923

 м. Дрогобич

2020

 1. Загальні положення

 

 • 2 СПЕЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі – 2 СЦШР) є аварійно-рятувальним формуванням центрального підпорядкування ДСНС із статусом державної аварійно-рятувальної служби, утворено на базі 3 Спеціального регіонального центру швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (ідентифікаційний код 14372923) та є його правонаступником.
 • Засновник 2 СЦШР – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
 • 2 СЦШР підпорядкований Голові ДСНС.
 • 2 СЦШР є юридичною особою і набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
 • 2 СЦШР є бюджетною установою, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків України, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
 • За організаційно-правовою формою господарювання 2 СЦШР є державною організацією і заснований на державній власності. Діяльність 2 СЦШР здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.
 • Найменування 2 СЦШР:

українською мовою –

2 СПЕЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

англійською мовою –

2 SPECIAL CENTER OF RAPID REACTION STATE SERVICE OF EMERGENCIES OF UKRAINE

 • Скорочене найменування:

українською мовою –

2 СЦШР ДСНС України

англійською мовою –

2 SCRR

Юридична       адреса:

 

 вул. Спортивна, 44, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100

 • 2 СЦШР діє на основі Статуту, який затверджується наказом ДСНС.
 • 2 СЦШР має право укладати договори та угоди, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • 2 СЦШР у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері рятувальної справи, цивільного захисту та діяльності усіх аварійно-рятувальних служб, наказами ДСНС, цим Статутом.
 • 2 СЦШР виконує завдання стосовно здійснення комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних (пошуково-рятувальних), відновлювальних робіт (далі — аварійно-рятувальних робіт), а також організації первинної професійної підготовки (професійно-технічного навчання), перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації кваліфікованих робітників за професією «рятувальник гірський».

2 СЦШР спеціалізується на:

 виконанні завдань у галузі пошуку та рятування туристів, з питань оперативного реагування на події в районах гірських перевалів , лісово-гірській місцевості та є координатором з цих завдань у Карпатському регіоні;

 • участі в межах компетенції у заходах територіальної оборони і антитерористичної діяльності, а також у міжнародних рятувальних та інших гуманітарних операціях тощо.
 • 2 СЦШР є аварійно-рятувальним формуванням центрального підпорядкування ДСНС із статусом державної аварійно-рятувальної служби, яке атестоване на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, зазначених у свідоцтві про атестацію 2 СЦШР як державної аварійно-рятувальної служби.
 • Участь 2 СЦШР в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за його участю, створення філій та представництв заборонено.
 • 2 СЦШР функціонує на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників.
 • Особовий склад 2 СЦШР комплектується з осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту на контрактній основі та працівників.
 • Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників, пенсіонерів з числа рятувальників, зокрема інвалідів, сімей рятувальників 2 СЦШР здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 • Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основним працівникам, які безпосередньо брали участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт або залучалися до цілодобового чергування під час ліквідації наслідків НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно із чинним законодавством.
 • 2 СЦШР несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. 2 СЦШР не несе відповідальності за зобов’язаннями ДСНС, відповідно ДСНС не несе відповідальності за зобов’язаннями 2 СЦШР. 
 1. Структура 2 СЦШР 
 • Дислокацію, організаційну структуру, штат 2 СЦШР за поданням його начальника та погодженням із заінтересованими структурними підрозділами апарату ДСНС затверджує Голова ДСНС та вводить у дію наказом ДСНС.
 • Організаційна структура 2 СЦШР складається з управління, основних підрозділів та підрозділів забезпечення.
 • 1. 2 СЦШР забезпечує:

постійну готовність, реагування та ліквідацію наслідків НС державного, регіонального, місцевого та об’єктового рівнів у мирний час та особливий період, зокрема тих, що пов’язані із терористичними актами, виявленням вибухонебезпечних предметів у визначеній зоні відповідальності;

первинну професійну підготовку (професійно-технічне навчання), перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації кваліфікованих робітників за професією «рятувальник гірський»;

матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. 

 1. Принципи і мета діяльності 2 СЦШР 
 • 1. Принципами діяльності 2 СЦШР є:
  • пріоритетність завдань, пов’язаних із рятуванням життя та охороною здоров’я людей і збереженням довкілля;
  • обов’язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та особливий період;
  • ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них та ліквідацію їх наслідків;
  • аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб'єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, у межах зони відповідальності;
  • першочергове виконання заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей, виникненню надзвичайних ситуацій і мінімізацію їх негативних наслідків;
  • забезпечення постійної готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням у мирний час та особливий період;
  • здійснення первинної професійної підготовки (професійно-технічного навчання), перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації робітників за професією «рятувальник гірський»;
  • забезпечення високого рівня професіоналізму особового складу, зміцнення дисципліни, створення необхідних умов для несення служби;
  • взаємодія з іншими органами та підрозділами цивільного захисту.
 • 2. Метою діяльності 2 СЦШР є:
  • запобігання виникненню НС, а у разі виникнення - мінімізація та локалізація їх наслідків;
  • організація проведення аварійно-рятувальних робіт на об’єктах і територіях у межах зони відповідальності;
  • захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф;
  • первинна професійна підготовка (професійно-технічне навчання), перепідготовка та підвищення професійної кваліфікації робітників за професією «рятувальник гірський». 
 1. Права та обов’язки 2 СЦШР

 1. 2 СЦШР має право:

  • отримувати від органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на 2 СЦШР завдань;
  • безперешкодного доступу на об’єкти і території для виконання аварійно-рятувальних робіт із ліквідації наслідків НС;
  • встановлювати вимоги заходів безпеки для всіх осіб, які перебувають у зоні НС;
  • проводити під час ліквідації наслідків НС документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис;
  • подавати керівникам підприємств, установ та організацій, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки;
  • під час довготривалого залучення до виконання завдань за призначенням забезпечувати особовий склад та працівників 2 СЦШР харчуванням у межах встановлених норм і за рахунок передбачених законодавством джерел фінансування;
  • за запрошенням брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС;
  • надавати майно в оренду згідно з чинним законодавством;
  • здійснювати закупівлю вибухових матеріалів (з дозволу ДСНС) та зберігати їх на території 2 СЦШР або в інших установах;
  • отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та використовувати в установленому законодавством порядку кошти, подарунки, пожертви, благодійні внески, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо);
  • за зверненнями юридичних та фізичних осіб надавати на договірній основі послуги з тимчасового енергозабезпечення, переміщення вантажів із застосуванням автомобільних кранів, землерийних робіт, перевезення вантажів, зокрема великовагових та надгабаритних, забезпечення виконання робіт на висоті за допомогою автомобільних вишок за умови, що надання послуг не суперечить та не перешкоджає основній діяльності 2 СЦШР;
  • здійснювати аварійно-рятувального забезпечення туристичних груп та окремих туристів;
  • проводити первинну професійну підготовку (професійно-технічне навчання), перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації кваліфікованих робітників за професією «рятувальник гірський» для державних, громадських і спортивних організацій, волонтерів, а також для фізичних та юридичних осіб на договірній основі;
  • визначати форми і методи проведення навчально-виробничого процесу.
 • 2. До обов’язків 2 СЦШР належать:
  • забезпечення постійної готовності своїх органів управління, сил та засобів до виконання завдань за призначенням у мирний час та особливий період;
  • підтримання взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • проведення аварійно-рятувальних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування газо-, димозахисних апаратів та інших спеціальних технічних засобів, якими користується особовий склад 2 СЦШР;
  • постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу 2 СЦШР під час виконання завдань за призначенням;
  • створення тридобового резерву матеріально-технічних засобів для забезпечення проведення в автономному режимі пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт;
  • розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у випадках виникнення НС та практична їх реалізація за рішеннями органів виконавчої влади;
  • створення дієвого кадрового резерву з метою оперативного комплектування штатних посад осіб рядового і начальницького складу та працівників;
  • забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну таємницю” у встановленому порядку в мирний час та особливий період;
  • дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасної сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України;
  • ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної, податкової і статистичної звітності, дотримання бюджетного законодавства;
  • проведення первинної професійної підготовки (професійно-технічного навчання), перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації кваліфікованих робітників за професією «рятувальник гірський» для державних, громадських і спортивних організацій, волонтерів, а також для фізичних та юридичних осіб на договірній основі.
 1. Основні завдання та функції 2 СЦШР 
 • 1. Основними завданнями 2 СЦШР є:
  • проведення аварійно-рятувальних робіт, робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення;
  • виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків НС та захисту від них населення і територій;
  • подання керівникам підприємств, установ та організацій, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки;
  • забезпечення постійної готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням у мирний час та особливий період;
  • пошук і рятування людей на уражених об'єктах і територіях, надання невідкладної, зокрема медичної допомоги, особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації;
  • ліквідація особливо небезпечних проявів НС в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень тощо;
  • участь у заходах щодо організації життєзабезпечення постраждалого населення та надання їм допомоги у межах компетенції 2 СЦШР;
  • аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб'єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, у межах зони відповідальності;
  • здійснення аварійно-рятувального забезпечення туристичних груп та окремих туристів;
  • проведення первинної професійної підготовки (професійно-технічного навчання), перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації кваліфікованих робітників за професією «рятувальник гірський» для державних, громадських і спортивних організацій, волонтерів, а також для фізичних та юридичних осіб на договірній основі;
  • програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчально-методичних матеріалів, проведення теоретичних і практичних занять;
  • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації.
 • 2. Основними функціями 2 СЦШР є:
  • забезпечення готовності до дій за призначенням;
  • пріоритетність завдань, пов’язаних з пошуком і рятуванням життя людей у зоні виникнення НС, надання домедичної допомоги постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані;
  • планування, організація та здійснення медичного забезпечення (попередні та періодичний медичний огляди особового складу, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи, медико-психологічна реабілітація) рятувальників медичним закладом охорони здоров’я за місцем дислокації 2 СЦШР відповідно до чинного законодавства;
  • реагування на особливо небезпечні прояви НС (пожежі, низькиі температури) в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційно-хімічного забруднення та біологічного зараження тощо;
  • участь під час НС у заходах з евакуації населення з районів (місць), зон можливого впливу НС і розміщення його у безпечних районах (місцях);
  • оцінка стану готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків НС, виконання заходів щодо посилення протиаварійного захисту об’єктів, що обслуговуються 2 СЦШР;
  • надання з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів допомоги населенню у разі порушення нормальних умов життєдіяльності, які загрожують їхньому життю і здоров’ю або можуть завдати матеріальних збитків;
  • взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • здійснення підбору працівників 2 СЦШР відповідно до кваліфікаційного рівня та за станом здоров’я, придатним до роботи;
  • організація ремонту і технічного обслуговування техніки та обладнання 2 СЦШР;
  • організація експлуатації, ремонту будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна 2 СЦШР;
  • організація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів 2 СЦШР під час виконання завдань за призначенням;
  • проведення робіт із розмінування територій і об'єктів (у межах визначених зон відповідальності) від вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, які використовуються у терористичних цілях), їх вилучення, транспортування та знешкодження;
  • виконання завдань і заходів радіаційного, хімічного захисту населення і територій;
  • проведення відновлювальних робіт;
  • рятування людей, які постраждали внаслідок аварій та катастроф на автомобільному, залізничному, водному, повітряному транспорті, а також внаслідок аварій на трубопроводах;
  • участь у заходах щодо мінімізації та ліквідації наслідків НС під час проведення антитерористичної операції (операції Об'єднаних сил) та наданні допомоги населенню під час здійснення заходів територіальної оборони;
  • проведення радіаційної, хімічної розвідки в зонах радіаційного та хімічного забруднення, а також на маршрутах висування до них;
  • проведення локалізації осередків хімічного та радіаційного забруднення;
  • прогноз та оцінка можливої радіаційної, хімічної обстановки в районі можливих дій підрозділів 2 СЦШР;
  • доставка рятувальників та техніки до місць проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • організація забезпечення готовності об’єктів і територій, що обслуговуються 2 СЦШР, до проведення робіт з ліквідації НС;
  • організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, спеціального обладнання та спорядження;
  • проведення аварійно-рятувальних робіт у гірській місцевості, лісових масивах, водних об'єктах із застосуванням спеціального обладнання та спорядження з особливим ризиком для життя та здоров'я, в умовах екстремальних температур;
  • проведення (у разі прийняття відповідного рішення) розмінування територій за кордоном, відрядження спеціалістів згідно з угодами про взаємодопомогу, виконання інших зобов’язань;
  • зміцнення або кероване руйнування конструкцій, будівель і споруд, що загрожують обвалом, перешкоджають проведенню аварійно-рятувальних робіт;
  • забезпечення у разі необхідності аварійним електроживленням (засобами аварійного електроживлення) лікувальних закладів, шкіл, дитсадків, об’єктів промисловості, установ громадського користування та інших об’єктів;
  • дресирування службових собак за напрямом: проведення пошуково-рятувальних робіт у гірській місцевості, лісових масивах, об'єктах туристичної діяльності;
  • пропаганда у сфері захисту населення і територій від НС та участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах НС;
  • розроблення заходів з підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у разі виникнення НС та практична їх реалізація за рішеннями органів державної влади;
  • аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб'єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, у межах зони відповідальності;
  • створення і розвиток навчально-методичної бази для навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації кваліфікованих робітників за професією «рятувальник гірський»;
  • пошук та рятування туристів на об'єктах туристичних відвідувань карпатського регіону;
  • проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або загрози їх виникнення вибухотехнічних робіт для руйнування та обвалювання будівель і споруд, корчування пнів, їх залишків, розроблення ґрунтів і порід тощо, а також ліквідації крижаних заторів та здійснення заходів, пов'язаних із захистом гідротехнічних споруд під час льодоходу;
  • виконання на договірних умовах робіт з обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів та їх розмінування, вибухотехнічних робіт з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій (захист штучних споруд від льодоходу, підриву льоду та льодових заторів тощо), перевезення, боєприпасів згідно з вимогами чинного законодавства;
  • проведення первинної професійної підготовки (професійно-технічного навчання), перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації кваліфікованих робітників за професією «рятувальник гірський» для державних, громадських і спортивних організацій, волонтерів, а також для фізичних та юридичних осіб на договірній основі;
  • організація навчально-виховного процесу;
  • атестація педагогічних працівників;
  • розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм;
  • організація харчування, забезпечення умов проживання, матеріально-технічного, медичного забезпечення та побутового обслуговування слухачів.

5.3.2 СЦШР бере участь у:

 • розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації;
 • роботах із санітарної обробки населення, спеціальної обробки техніки та іншого майна, знезаражування, демеркуризації будівель, споруд і територій;
 • заходах щодо евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей із зони надзвичайної ситуації;
 • організації та проведенні аварійно-рятувальних робіт з локалізації та ліквідації лісових і торф’яних пожеж;
 • організації і проведенні аварійно-рятувальних робіт з локалізації та ліквідації наслідків аварій на нафтогазових, енергетичних, водопровідних; каналізаційних і технологічних мережах;
 • перевезенні інженерної та іншої спеціальної техніки під час проведення аварійно-рятувальних робіт;
 • проведенні інженерної розвідки маршрутів, осередків ураження, розчищення завалів; прокладанні й утриманні шляхів;
 • утворенні загороджувальних протипожежних смуг;
 • роботах із будівництва споруд і сховищ;
 • проведенні спеціальних заходів із нейтралізації небезпечних хімічних речовин на ділянках місцевості, доріг і споруд;
 • підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів  матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС;
 • міжнародному співробітництві;
 • забезпечені в межах повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах;
 • надані за договорами на платній основі додаткових послуг, що не суперечать та не заважають основній діяльності 2 СЦШР. Перелік додаткових послуг, умови їх надання та порядок використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються чинним законодавством. 
 1. Порядок організації чергування, проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт 
 • Внутрішній порядок, підпорядкованість і відносини в підрозділах визначаються внутрішнім положенням, затвердженим начальником 2 СЦШР.
 • У підрозділах 2 СЦШР організовується цілодобове чергування, порядок якого встановлюється ДСНС. Підрозділи 2 СЦШР залучаються до аварійно-рятувальних, відновлювальних робіт, робіт з радіаційного та хімічного захисту населення і територій, робіт з розмінування на всіх об’єктах, територіях у зоні відповідальності 2 СЦШР, незалежно від форм власності, якщо інше не передбачено чинними нормативно-правовими актами.
 • Сили та засоби 2 СЦШР залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС та інших завдань, передбачених чинним законодавством у порядку, визначеному ДСНС.
 • Порядок організації та проведення підрозділами 2 СЦШР аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт визначається чинним законодавством.
 • Зона відповідальності 2 СЦШР визначається наказами ДСНС. Безпосереднє керівництво підрозділами 2 СЦШР під час ліквідації наслідків НС здійснює відповідний керівник рятувальних робіт. 
 1. Майно 2 СЦШР та фінансування 
 • Майно 2 СЦШР становлять матеріальні цінності, які закріплені за ним, та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.
 • Майно 2 СЦШР є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. 2 СЦШР використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача майна здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Доходи або майно 2 СЦШР не підлягають розподілу та не можуть бути використані з метою одержання вигоди.

Забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), особового складу 2 СЦШР (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 • 1. Джерелами формування майна 2 СЦШР:
  • майно, передане від ДСНС, та інших підрозділів ДСНС;
  • придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів на виконання окремих програм;
  • придбане за рахунок власних коштів, одержаних в установленому порядку від плати за постійне та обов’язкове обслуговування об’єктів та територій, надання послуг;
  • придбане за рахунок коштів, отриманих як відшкодування витрат за проведення окремих аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • отримане за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;
  • отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 • 2. Джерелами фінансування 2 СЦШР є:
  • асигнування Державного бюджету України;
  • кошти місцевих бюджетів на виконання окремих програм;
  • асигнування державного бюджету на виконання аварійно-рятувальних заходів на державному та регіональних рівнях;
  • кошти, одержані в установленому порядку від плати за постійне обов’язкове обслуговування на договірній основі, надані платні послуги, виконані роботи;
  • кошти, отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;
  • інші джерела, не заборонені чинним законодавством;
 • бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством;
 • доходи 2 СЦШР використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом;
 • грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (заробітна плата працівників) 2 СЦШР здійснюється відповідно до чинного
  законодавства;
 • 2 СЦШР здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством;
 • земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди 2 СЦШР, надаються йому у порядку, встановленому законодавством України,  і також є державною власністю;
 • збитки, завдані 2 СЦШР у результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку;
 • транспортні засоби 2 СЦШР з кольорографічними позначеннями, світловою та звуковою сигналізацією (за наявності спеціальних дозволів) належать до категорії оперативно-рятувальних транспортних засобів.
 1. Управління (керівництво) 2 СЦШР 
 • Управління (керівництво) 2 СЦШР безпосередньо здійснює начальник 2 СЦШР.
 • Начальник 2 СЦШР призначається та звільняється з посади наказом Голови ДСНС.
 • Начальник 2 СЦШР забезпечує його діяльність, належний рівень готовності до проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, аварійно-відновлюваних та запобіжно-профілактичних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за 2 СЦШР державного майна, збереження життя та здоров’я підлеглого особового складу та працівників.
 • На посаду начальника 2 СЦШР призначаються особи в порядку, встановленому чинним законодавством та нормативними актами ДСНС.
 • Начальник 2 СЦШР представляє його інтереси в органах виконавчої влади, діє від імені 2 СЦШР у відносинах з юридичними, фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.
 • На час відсутності начальника 2 СЦШР (довгострокове відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.
 • 1.Начальник 2 СЦШР відповідає за:
  • виконання покладених завдань і функцій відповідно до законодавства та актів ДСНС;
  • підбір, розстановку і закріплення, професійну підготовку, морально-психологічний стан, готовність до виконання покладених завдань, суворе дотримання дисципліни, антикорупційного законодавства особами рядового і начальницького складу та працівниками;
  • підготовку пропозицій щодо структури, штату, оптимізації, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів 2 СЦШР;
  • організацію робіт та несення служби особовим складом 2 СЦШР відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту;
  • організацію забезпечення належних умов особам рядового і начальницького складу та працівникам 2 СЦШР для виконання функціональних обов’язків і здійснення контролю за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях;
  • забезпечення виконання заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці;
  • організацію зберігання, обслуговування та підтримання належного стану майна, техніки, матеріально-технічних засобів та запасів 2 СЦШР відповідно до законодавства, здійснення правочинів у межах повноважень;
  • організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і
   відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;
  • належне реагування на прояви порушень антикорупційного законодавства;
  • організацію матеріально-технічного забезпечення 2 СЦШР шляхом накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки та майна, що належить йому на праві оперативного управління;
  • збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
  • контроль та створення умов для належного зберігання майна, цільове та ефективне використання фінансів, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
  • розроблення річних (квартальних) планів робіт 2 СЦШР;
  • створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та обліку первинних документів;
  • організовує складання та подання фінансової та бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства та забезпечує збереження оброблених первинних документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну.
 • 2.Начальник 2 СЦШР має право:
  • у межах компетенції видавати накази, вказівки, доручення, які є обов’язковими для виконання підлеглим особовим складом та працівниками, організовувати та контролювати їх виконання;
  • розробляти та затверджувати положення про структурні підрозділи 2 СЦШР, інструкції, плани, акти тощо;
  • призначати на посади та звільняти з посад осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та присвоювати чергові спеціальні звання особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;
  • порушувати клопотання перед Головою ДСНС про:
 • призначення на посади та звільнення з посад осіб середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;присвоєння чергових спеціальних звань особам середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;
 • укладати та розривати трудові угоди з працівниками 2 СЦШР;
 • укладати договори (господарські, матеріальної відповідальності тощо) та відповідні контракти;
 • представляти інтереси в державних органах влади, органах місцевого самоврядування та в суді, установах, організаціях, на підприємствах особисто або давати на це доручення підлеглому особовому складу та працівникам           2 СЦШР;
 • застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на підлеглий особовий склад з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників, преміювати особовий склад та працівників відповідно до вимог чинного законодавства та у межах повноважень;
 • порушувати клопотання перед ДСНС про нагородження підпорядкованого особового складу та працівників державними нагородами, заохочувальними відзнаками ДСНС тощо;
 • виїжджати на місця аварій та стихійних лих відповідно до встановленого порядку, керувати роботою особового складу з їх ліквідації;
 • здійснювати керівництво діями 2 СЦШР під час ліквідації наслідків НС, пов’язаних із терористичними актами;
 • у встановленому порядку розробляти, погоджувати та забезпечувати затвердження кошторису, організацію його виконання, а також контролювання за правильним і економним витрачанням бюджетних та позабюджетних коштів і матеріальних ресурсів;
 • проводити огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовність до дій за призначенням;
 • зупиняти аварійно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС;
 • встановлювати посадові оклади, додаткові види грошового забезпечення й надбавки в межах мінімального і максимального розміру, всі види доплат, премій та матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу та працівникам 2 СЦШР;
 • підписувати будь-які документи стосовно діяльності 2 СЦШР, з взаємовідносин з банківськими установами, державними органами, а також інші документи, необхідні для забезпечення фінансово-господарської діяльності 2 СЦШР;
 • призначати на посади та звільняти з посад з урахуванням законодавства про працю працівників 2 СЦШР. Визначати в посадових інструкціях їхні обов’язки;
 • виконувати інші функції відповідно до покладених завдань. 
 1. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії працівників 2 СЦШР 
 • Працівники 2 СЦШР реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору. Посади працівників, віднесені до категорії рятувальників відповідно до чинного законодавства, комплектуються на контрактній основі. Контракт укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 • Трудові відносини працівників 2 СЦШР регулюються законодавством України про працю.
 • На працівників 2 СЦШР поширюються усі обов’язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством, наказами ДСНС. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених кошторисом.
 • Тривалість робочого часу і відпочинку працівників у період між пожежно-рятувальними, пошуковими та аварійними роботами та під час виконання у разі їх залучення до цих робіт регламентується трудовим розпорядком дня.
 • В окремих випадках (ліквідація наслідків аварій та катастроф, виїзд на пошук або аварійно-рятувальні, спеціальні роботи чергових підрозділів або за межі зоні відповідальності) працівники, які перебувають на відпочинку, можуть залучатися наказом начальника 2 СЦШР до виконання своїх посадових обов’язків в установленому законодавством порядку;
 • Соціальні потреби працівників 2 СЦШР, поліпшення умов праці, життя і здоров’я працівників та членів їхніх сімей вирішуються начальником 2 СЦШР відповідно до чинного законодавства в межах видатків, передбачених кошторисом.
 • Інтереси трудового колективу у разі створення представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки (або інша громадська організація). 
 1. Припинення діяльності 2 СЦШР 
 • Припинення діяльності 2 СЦШР здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням ДСНС чи її правонаступника, або за рішенням суду.
 • Припинення 2 СЦШР проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про управління об’єктами державної власності».
 • У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення 2 СЦШР активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.  
 1. Порядок внесення змін до Статуту 

Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється ДСНС.

 

Статут 2 СЦШР ДСНС України